Μήνας: Απρίλιος 2022

  • Ευχαριστήριο μήνυμα για τις εκλογές του ΣΥΠΥΥΠ

    Ευχαριστήριο μήνυμα για τις εκλογές του ΣΥΠΥΥΠ

    Αξιότιμη συναδέλφισσα / Αξιότιμε συνάδελφε, Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σου στις εκλογές του ΣΥΠΥΥΠ που διενεργήθηκαν στις 22/3/2022. Οι συλλογικές διαδικασίες όπως οι εκλογές και οι συνελεύσεις είναι η ύψιστη έκφραση της δημοκρατίας και η συμμετοχή σε αυτές ενισχύει την ομαδική συνείδηση για συλλογικές (όχι προσωπικές) διεκδικήσεις. Σε ότι αφορά εμένα, δεν…